O nás

Prehľad činnosti

Mesto BANSKÁ BYSTRICA  leží v centre na severnom okraji Zvolenskej kotliny na oboch brehoch rieky HRON  a na rozhraní troch rozsiahlych  pohorí Stredného Slovenska, Nízke Tatry, Veľká Fatra  a Slovenské Rudohorie. Toto prostredie priam predurčuje svojou krásou prostredie  pre  relax a oddych v prírode v nadmorskej výške; región od 310m – 2043 m. Dovolíme si predstaviť Vám náš klub, ktorý vznikol v roku 1980 a je aktívnym klubom dodnes. Približujeme Vám históriu  významných udalostí v krátkosti.

1980
Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 06.11 v hoteli JUNIOR  Banská Bystrica  za účasti šesť  posádok a bolo rozhodnuté ,že TJ bude založená pri n.p. Doprastav závod 4, Banská Bystrica s názvom; TJ    DOPRASTAV závod 4 Banská Bystrica CARAVAN CLUB MCC (Moto Caravan Club ) predsedom  klubu sa stáva FIGULI Ján.

1981
Prvá zahraničná cesta klubu – VYŠEGRAD – MĽR v počte osem posádok. Klub organizuje v Septembri akciu  na Táloch - prvú Partizánskú vatru s pochodom na Ďumbier k pamätníku SNP a položením venca kvetov. Táto udalosť sa neskôr traduje ako Rallye SNP a patrí doteraz medzi  vrcholové  akcie  klubu .

1983
Dochádza k výmene predsedu  p. Figuliho a novým predsedom sa stáva p. Dušan MIKOLÁŠ. Klub  uzatvára medzinárodnú spoluprácu s klubom  Dél -  Budai Servezet MĽR.

1985
Začína výroba vlastných obytných prívesov členov klubu v počte 6 karavanov,  v priestoroch starého pivovaru.

1986
Klub sa zúčastňuje svetového stretnutia mototuristov v MĽR – Debrecén.

1987
Zmena na poste predsedu klubu, stáva sa ním p. Tomáš KOVÁLÍK.

1990
30. júla sa konal v BREZNE ustanovujúci kongres   kde dochádza  k zmene  a vzniká SCC C (Slovenský Caravaning Camping Club) pod vedením p. Ľudovíta   SZABADOŠA ako prezidenta celoslovenskej organizácie karavanistov na Slovensku. Kongres mení funkciu predsedu na funkciu prezidenta. Je evidentné  , že činnosť klubu je kladne hodnotená inými klubmi i funkcionármi Prezídia SCCC .Do Prezídia SCCC sú zvolení traja členovia klubu BB a to; p. Koválík,

Ing.. Štrbák  a Dr. Čakloš. Tento rok sa stáva  medzníkom v činnosti klubu a to registráciou klubu ako právneho subjektu na Ministerstve vnútra  s vlastnými stanovami klubu. Z iniciatívy prezidenta klubu p. Koválíka  je  zakúpený pozemok na južnom svahu Nízkych Tatier v katastri obce NEMECKÁ časť SVINIARKA , vzdialenosťou 20 km od mesta BANSKÁ BYSTRICA. Pozemok v lone krásnej čistej prírody o rozlohe 2683 m2. V tej dobe má klub registrovaných 92 členov  - 33 posádok.  Je najväčším klubom na Slovensku čo do počtu členov . Začína sa éra budovania vlastného táboriska svojpomocne, úpravou terénu táboriska, prívod elektrickej energie.

1991
C

Klub organizuje v decembri zimné Rallye v ATC Tajov  s vysokou účasťou  karavanistov z iných klubov.

1993
Prvý rok samostatnej SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Klub organizuje stretnutie karavanistov regiónu s volejbalovým turnajom o putovný pohár. V tomto roku sa klub stáva  aj  členom NaMK (Národný automoto klub).

1994
Stav členskej základne sa rozširuje o ďalších troch členov.

1995 
Klub slávi 15 výročie svojho vzniku!

1997
Zo zdravotných dôvodov rezignuje prezident klubu p. Tomáš Koválík zostáva  čestným prezidentom klubu. Novým prezidentom sa stáva Dr. Čakloš Ján.

1998
Koná sa celoslovenské Rallye caravanistov -  30 ročník PODLESOK.

1999
V časti Bystrej doliny – TÁLE  sa koná 9.ročník Rallye SNP. Terén  poskytuje príjemný relax turistikou – Chopok, Srdiečko, Bystrianská kvapľová jaskyňa, vodná nádrž s rozlohou 6 ha napájaná železito – jódovou vodou , pešie  túry do blízkeho okolia Krpáčova ,   alebo  k  návšteve úzkorozchodnej železničky v Čiernom  Balogu .

2000
Klubové aktivity pokračujú, karavanisti stále vylepšujú prostredie svojho táboriska Sviniarka.

2003
Významná udalosť VII.kongres SCCC sa koná v Tatranskej Lomnici, novozvoleným  prezidentom SCCC  sa stáva  p. Ing.  ULRICH Koloman.

2004
Krásne stretnutie karavanistov Slovenska  usporiadal  náš klub v peknom prostredí kampingu  Kováčová s bohatou účasťou zahraničných posádok .

Príjemný  pobyt na kúpalisku a večerná COUNTRY hudba s tancom.. rovnako spríjemnili pobyt.  

8. ročník Dália Rallye v rámci V 4 sa koná v Maďarsku Atlant Hungary Camping caravaning Jaszszentandrás s thermal kúpaliskom  . Akcia na počest vstupu do Európskej únie.

2005
Smutná udalosť dňa 05.05.2005  opustil nás navždy čestný prezident a dlhoročný člen klubu pán Tomáš KOVÁLÍK. Česť jeho pamiatke ! 

Klub sa prezentuje výstavkou  na 11. medzinárodnom veľtrhu Cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR – caravaning *camping *mototuristika* hobby lietanie *. Účasť posádok na podujatí   ako prejav podpory obnove  TATIER   v  Autocampingu  FICC Tatranská Lomnica. Podujatie organizované SCCC s medzinárodnou účasťou s prívlastkom pomoci  a obnovy víchricou zničenej zelene najvýznamnejšieho slovenského kampingu. Je to aj rok 25. výročia založenia klubu. Slávnostná výročná  členská schôdza odmeňuje zakladajúcich členov.

2006
Tragický zahynul ďalší člen klubu p. Janko BARICA. Česť jeho pamiatke !

Club akceptoval  aj druhé pozvanie na  podujatie SCCC v spolupráci s FICC Invest   ako  prejav podpory  obnove Tatier .

2007
Koná sa IX. kongres SCCC ktorý prináša zmeny a transformuje sa na ; SACC ( Slovenská Asociácia Campingu Caravaningu )

2008
Klub prichádza  o ďalších členov  p. Lina a Nico SCHREDERS Holland - Zaandam,  dlhoroční členovia klubu ktorým učarili krásy Slovenska, vrátili sa každý rok . Končia členstvo v klube pre svoj zdravotný stav. Pochopili sme, staroba obmedzuje možnosti ako  aj nutnosť prekonať vzdialenosť. Ťažké bolo lúčenie  na 11. Dahlie Rallye vo Varíne s pocitom, že sa viac neuvidíme. Medzinárodné stretnutie vyznavačov karavaningu  z krajín Vyšegradskej  štvorky  sa koná v Maďarsku - areál  krásneho campingu  s aquaparkom  komplet  CEGLÍD. Veľmi bohatý program, návšteva súkromnej ZOO, súkromného múzea bubnov a činelov (850 súprav ) ako aj súkromnej vinotéky pána KOKÉNY BENÓ s manželkou  Gizkou – Slovenkou. Záver – rozlúčkový večer s hudbou a tancom.

2009
Prichádza nám  €  - 7 bankoviek dielo p. Roberta Kalinu z Rakúskej Národnej banky, ktorý vyhral celoeurópskú súťaž. Prijatým €  sa Pripájame k 320 mil. obyvateľov vyspelých európskych štátov, ktorí € prijali za svoju národnú menu.

2010
Aktivity clubu žijú ďalej, ako i spolupráca a návštevy iných klubových podujatí. Ubúda však  síl naším starším členom , zhoršuje sa ich zdravotný stav a teda  mení sa teda aj stav členskej základne. Stav 37 členov  t.j. 19 posádok. Z funkcie prezidenta odstupuje Dr. Čakloš.Dochádza k 90 % výmene funkcionárov clubu pod vedením nového prezidenta p. Ing. Štrbáka.